Nanexa är ett nanoteknikföretag med fokus på Life Science. Bolagets nya drug delivery-plattform PharmaShell® skapar helt nya möjligheter för frisättning av läkemedel och för läkemedelsformuleringar.