Board Member

Mårten Rooth

LEDAMOT INVALD 2018

Mårten Rooth är en av grundarna till Nanexa och har jobbat inom företaget i över tio år, allt sedan starten 2008 då han byggde upp Nanexas första labb. Idag är han verksam inom företaget som forskare, han är också meduppfinnare till PharmaShell® Nanexas durg delivery plattform.

Mårten disputerade 2008 vid Uppsala universitet, han bedrev sin forskning på institutionen för materialkemi. Forskningen inriktade sig på området atomic layer deposition (ALD) den teknik vilken idag ligger som grund till PharmaShell®.

Bengt Gustavsson

LEDAMOT INVALD 2017

Född 1962. Bengt Gustavsson har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin i Sverige och Norden, och har bland annat varit Nordisk Medicinsk Chef på Novartis Oncology (2002-2005, 2007-2011), Nordisk Klinisk Forskningsdirektör på Sanofi-Aventis (2005-2007) och Nordisk Medicinsk Chef på Celgene (2012-2017). Sedan hösten 2017 är Bengt Head of Medical Relations på Oncopeptides AB. Bengt Gustavsson är före detta reservofficer i Flygvapnet, apotekare (1987) och doktor i medicinsk vetenskap (patologi) från Uppsala Universitet (1994). Han har också en EUCOR/ECPM-examen i farmaceutisk medicin från EUCOR-universiteten i Basel, Freiburg och Strasbourg (1999).

Magnus Westgren

LEDAMOT INVALD 2015

Magnus har sedan 1990 varit obstetrikchef på Karolinska Universitetssjukhuset och har varit professor och avdelningschef på Karolinska universitetssjukhuset sedan 2006.

1982 MD, Lunds Universitet, 1983 DM Sci (fil.dr.), Obstetrik och Gynekologi, Lunds Universitet. Postdoctoral arbete 1984-1985 vid Obstetrik- och Gynekologiavdelningen vid Women’s Hospital University of Southern California. Professor Fostermedicin Karolinska Institutet, Chef Obstetrik- och Gynekologi, CLINTEC vid Karolinska Institutet, Vetenskaplig konsult och rådgivare till Socialstyrelsen, Handledare för 25 doktorander samt har publicerat mer än 230 vetenskapliga rapporter

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i MedSciNet AB samt M3dtec Innovations AB

Christian Östberg

LEDAMOT INVALD 2011

Har en fil.kand. i ekonomi från Stockholms Universitet. Han har flera års erfarenhet av entreprenörskap och affärsutveckling inom bland annat Life Science. Han har arbetat både i lokala och globala marknadspositioner. Christian Östberg har varit anställd på̊ Nanexa sedan 2009 och medlem i styrelsen sedan 2015.

Christian startade bl a salesforce.com i norden som VD och delägare under ett exklusivt avtal med salesforce.com.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i C J Östberg AB. VD i Prebona AB.

Tidigare uppdrag under de senaste 5 åren: Styrelseledamot i GrippingHeart AB. Styrelseordförande och delägare i Kredithanterarna AB samt Svenska Fakturaköp AB som 2015 såldes till Opus Capita Oy.

Jan Sandström

LEDAMOT SEDAN 2017, TIDIGARE STYRELSEORDFÖRANDE FRÅN 2015.

Jan Sandström är apotekare med mångårig erfarenhet av läkemedelsbranschen, framförallt från flertalet positioner inom Astra/AstraZeneca bl a VP Business Development & Licensing i ett av forskningsbolagen. Han har arbetat främst inom försäljning/marknadsföring, projektledning och affärsutveckling med internationell inriktning och har förhandlat ett stort antal avtal med globala och japanska företag åt både Astra/AstraZeneca och Biolipox/Orexo. Jan har även under tolv år varit styrelseledamot i Sveriges Aktiesparares RiksFörbund.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Accelerator Nordic AB, GrippingHeart AB, Eurocrine Vaccines AB och TikoMed AB samt VD och Styrelseordf. i Jan N. Sandstrom Consulting AB.

Tidigare avslutade uppdrag: Styrelseledamot i Sveriges Aktiesparares RiksFörbund (SARF), SARF service AB (ägare av AktieInvest AB), NovaSAID AB, PledPharma AB, KaroBio AB, Betagenon AB, Independent Pharmaceutica AB samt SveNi Trading AB och SveNi Fritid AB.