Finansiella rapporter

2017-11-10 – Delårsrapport Q3 2017

2017-08-24 – Delårsrapport Q2 2017

2017-05-17 – Delårsrapport Q1 2017

2017-04-11 – Årsredovisning för 2016

2017-02-15 – Bokslutskommuniké 2016

2016-11-16 – Delårsrapport Q3 2016 (januari-september)

2016-08-17 – Delårsrapport Q2 2016 (januari-juni)

2016-05-17 – Delårsrapport Q1 2016 (januari-mars)

2016-04-15 – Årsredovisning för 2015

2016-03-23 – Fullmaktsformulär

2016-02-15 – Bokslutskommuniké 2015

2015-11-16 – Delårsrapport Q3 2015 (jan-september)

2015-08-17 – Delårsrapport Q2 2015 (jan-juni)