Företaget

Nanexa är ett högteknologiskt forskningsföretag som grundades 2006 av forskare från Uppsala universitet med kompetens inom tvärvetenskapliga utvecklingsområden som t ex life science och nanoteknologi.

Företaget har sedan grundandet fokuserat sin verksamhet allt mer mot life science och särskilt system för drug delivery där Nanexa tagit fram en helt ny plattform som man kallar för PharmaShell®. Tekniken som utvecklats skapar helt nya förutsättningar i läkemedelsformuleringar och frisättning av läkemedel och bedömningen är att potentialen är stor inom dessa områden.

Nanexa befinner sig på en marknad under stor förändring. De stora läkemedelsbolagen letar efter nanoteknologiskt inriktade drug delivery-plattformar och har även börjat köpa in sådana i som befinner sig i tidiga utvecklingsskeden. På denna marknad har Nanexa som målsättning att få till stånd ett antal licensavtal med ledande läkemedelsbolag avseende PharmaShell®.