Kalender

Tidpunkter för ekonomisk information

Nanexa lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

 

Bokslutskommuniké – 20 februari 2017

Årsredovisning 2017 – 23 april 2018

Delårsrapport Kvartal 1, 2018 (jan-mars) – 15 maj 2018

Årsstämma 2018 – 29 maj 2018

Delårsrapport Kvartal 2, 2018 – 22 augusti 2018

Delårsrapport Kvartal 3, 2018 – 12 november 2018

Bokslutskommuniké 2018 – 2 februari 2019