Kalender

Tidpunkter för ekonomisk information

Nanexa lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Delårsrapport kvartal 1, 2016 (jan-mars) – 17 maj 2016

Årsstämma 2016 – 26 maj 2016

Delårsrapport kvartal 2, 2016 (april-juni) –  17 augusti, 2016

Delårsrapport kvartal 3, 2016 (juli-september) –  16 november, 2016

 

Bokslutskommuniké – 15 februari, 2017

Årsredovisning – 11 april, 2017

Delårsrapport kvartal 1, 2017 (jan-mars) – 17 maj 2017

Årsstämma 2017 – 12 juni, 2017

Delårsrapport kvartal 2, 2017 (april-juni) –  24 augusti, 2017

Delårsrapport kvartal 3, 2017 (juli-september) –  17 november, 2017