Kalender

Tidpunkter för ekonomisk information

Nanexa lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

 

Delårsrapport Kvartal 3, 2018 – 12 november 2018

Bokslutskommuniké 2018 – 20 februari 2019