PharmaShell®

PharmaShell® är ett helt nytt drug delivery-system från Nanexa som har stor potential att revolutionera läkemedelsformuleringen i framtiden.

 

PharmaShell® bygger på inneslutning av mikroskopiska läkemedelspartiklar och ger nya möjligheter för målsökning och dosering av läkemedel med högre precision och ger följande fördelar:

 

  • Kontrollerad frisättning, kontrollerad cirkulationstid och depåfunktion
  • Förbättrad målstyrning
  • Hög drug-load i läkemedelsformuleringar
  • Miljövänligt drug delivery system
  • Förlängd hållbarhet
  • Möjliggörande för svårlösliga substanser att blir tillgängliga som läkemedel
  • Standardisering av formuleringsprocesser för grupper av läkemedel
  • Nya immaterialrättsliga skydd för utgångna patent

 

Förser läkemedelspartiklar med skal

Idag förekommer många läkemedel som partiklar vilka kan administreras på olika sätt, intravenöst, oralt eller genom inhalation. PharmaShell® bygger på fullständig inneslutning av fasta läkemedelspartiklar i storleksintervallet nanometer till mikrometer. Inneslutningen görs genom en syntes där ett nanometertjockt skal bildas utanpå de mikroskopiska läkemedelspartiklarna. Skalen består av mineral som är svårlösliga men inte olösliga. De skalförsedda läkemedelspartiklarna är designade för att sakta men fullständigt lösas upp i kroppen och genom att justera tjockleken hos skalen bestäms den farmaceutiska verkningstiden. Skalet löses upp och lämnar kroppen utan att några rester blir kvar.

 

Hög drug-load

PharmaShell® tillverkas direkt på ytan hos läkemedelspartiklarna, vilket ger en fyllnadsgrad som är extremt hög. Man talar ofta om ”drug load” som är ett mått på massa läkemedel per totalmassa som administreras i en dos. Konkurrerande system uppnår som högst en drug load på 20%, medan en drug load hos PharmaShell® sällan är under 70%.

 

Atomic Layer Deposition

För att förse läkemedelspartiklar med skal så använder vi oss av en kemisk beläggningsteknik som kallas för Atomic Layer Deposition, eller kort ALD. Den möjliggör ett växande av välkontrollerade skal på nanopartiklar som ingen annan teknik klarar av.

 

Väldefinierad yta

En ytterligare fördel med PharmaShell® är att vi tillhandahåller en välbeskriven och väldefinierad yttre yta hos de belagda läkemedelspartiklarna. Ytan hos PharmaShell® är utformad så att den alltid är täckt av en extremt stor mängd kemiskt bundna hydroxylgrupper som är ytterst lämpliga att binda ytterligare molekyler till, såsom målstyrningsmolekyler. Målstyrningsmolekyler är inte alltid så lätta att kemiskt binda till en läkemedelspartikel.

 

Ökad lagerhållning

PharmaShell® bidrar också till att lagerhållningen av läkemedlet blir bättre. Det kan vara ett stort problem för flertal fasta läkemedel som reagerar med ytterst små mängder syre och vatten i luften som förstör läkemedlens funktion. PharmaShell® är bevisat helt täta och hindrar att syre, vatten eller andra föroreningar tränger in och förstör läkemedlet.

 

Mer information kring PharmaShell finns i Nanexas Informationsmemorandum inför Listningsemissionen.

Klicka här för att ladda ner Informationsmemorandum