Pressmeddelanden

2015-06-08 – Nyemissionen i Nanexa övertecknad

2015-05-20 – Nanexa genomför nyemission inför listning på AktieTorget

2016-02-25 – Bokslutskommuniké

2016-03-08 – Positiva svar i djurstudie

2016-03-23 – Nanexa genomför företrädesemission

2016-03-23 – Extra bolagsstämma

2016-04-05 – Nanexa lämnar in två nya patentansökningar

2016-04-08 – Kommuniké från extra bolagsstämma

2016-04-15 – Nanexa offentliggör prospekt

2016-04-15 – Nanexa publicerar årsredovisning för 2015

2016-04-25 – Nanexa inleder teckningsperiod i företrädesemission

2016-04-28 – Nanexa kallar till årsstämma

2016-05-04 – Länk till Fullmaktsformulär för årsstämma 2016

2016-05-17 – Nanexa publicerar Delårsrapport för första kvartalet 2016

2016-05-18 – Fulltecknad emission finansierar fortsatt utveckling av PharmaShell

2016-05-18 – Förslag till val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden avseende Nanexa AB

2016-05-30 – Kommuniké från årsstämma i Nanexa

2016-07-05 – Nanexa breddar PharmaShell® för att möta önskemål från läkemedelsindustrin

2016-09-27 – Nanexa AB (publ) beviljas tillväxtlån om 5,7 MSEK från ALMI

2017-01-04 – Nanexa AB erhåller förhandsbesked om godkänt patent i USA.

2017-06-05 – Förslag till styrelse för Årsstämma den 12 juni 2017.

2017-06-14 – Kommuniké från årsstämma i Nanexa

2017-06-29 – Nanexa publicerar studie om skaltätheten hos PharmaShell® i vetenskaplig tidskrift

2017-07-05 – Nanexa skalar upp PharmaShell®-processen

2017-07-18 – Nanexa: rätt positionerat i framväxande marknad

2017-09-06 – Viktiga resultat från djurstudie med PharmaShell® som parenteral depåberedning

2017-09-25 – Nanexa genomför företrädesemission

2017-09-25 – Extra bolagsstämma

2017-09-28 – Nanexas gasbarriär i rampljuset

2017-10-09 – Nanexa undersöker PharmaShell® i ny djurstudie