Produkter

pharmashell

PharmaShell®

PharmaShell® är ett helt nytt drug delivery-system från Nanexa som har stor potential att revolutionera läkemedelsformuleringen i framtiden.
LÄS MER >>

antifung

Antifungiell beläggning

Nanexa har utvecklat ett beläggningssystem för medicinska polymera produkter som skyddar mot inväxt av svamp, såsom det vanliga svampsläktet Candida.
LÄS MER >>

catheter

Lågfriktionsyta för perifera venkatetrar (PVCs)

Nanexas lågfriktionsyta tillhandahåller väldigt låg friktion mellan nålen och katetern hos perifera venkatetrar, något som är av yttersta vikt vid insättning av sådana hos patienter.
LÄS MER >>