Styrelse och VD

Styrelsen

Jan Sandström
Jan Sandström
Styrelseordförande invald 2015.

Jan Sandström är apotekare med mångårig erfarenhet av läkemedelsbranschen, framförallt från flertalet positioner inom Astra/AstraZeneca bl a VP Business Development & Licensing i ett av forskningsbolagen. Han har arbetat främst inom försäljning/marknadsföring, projektledning och affärsutveckling med internationell inriktning och har förhandlat ett stort antal avtal med globala och japanska företag åt både Astra/AstraZeneca och Biolipox/Orexo. Jan har även under tolv år varit styrelseledamot i Sveriges Aktiesparares RiksFörbund.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Accelerator Nordic AB, GrippingHeart AB, Eurocrine Vaccines AB och TikoMed AB samt VD och Styrelseordf. i Jan N. Sandstrom Consulting AB.

Tidigare avslutade uppdrag: Styrelseledamot i Sveriges Aktiesparares RiksFörbund (SARF), SARF service AB (ägare av AktieInvest AB), NovaSAID AB, PledPharma AB, KaroBio AB, Betagenon AB, Independent Pharmaceutica AB samt SveNi Trading AB och SveNi Fritid AB.

Hans Arwidsson
Hans Arwidsson
Ledamot invald 2016

Hans Arwidsson har bred erfarenhet från läkemedelsindustrin genom ledande positioner inom forskning, marknadsföring samt produktion på AstraZeneca under åren 1984-2001. Han har också varit VD för LipoCore Holding (2001-2003) och Biosergen AS (2004-2007) och sitter för närvarande i styrelsen i XSpray Microparticles AB. Hans Arwidsson är apotekare (1984) och doktor i farmaceutisk vetenskap (1991) från Uppsala Universitet och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm (1996).

Christian Östberg
Christian Östberg
Ledamot invald 2011

Har en fil.kand. i ekonomi från Stockholms Universitet. Han har flera års erfarenhet av entreprenörskap och affärsutveckling inom bland annat Life Science. Han har arbetat både i lokala och globala marknadspositioner. Christian Östberg har varit anställd på̊ Nanexa sedan 2009 och medlem i styrelsen sedan 2015.

Christian startade bl a salesforce.com i norden som VD och delägare under ett exklusivt avtal med salesforce.com.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i C J Östberg AB. VD i Prebona AB.

Tidigare uppdrag under de senaste 5 åren: Styrelseledamot i GrippingHeart AB. Styrelseordförande och delägare i Kredithanterarna AB samt Svenska Fakturaköp AB som 2015 såldes till Opus Capita Oy.

Magnus Westgren
Magnus Westgren
Ledamot invald 2015

Ledamot invald 2015
Magnus har sedan 1990 varit obstetrikchef på Karolinska Universitetssjukhuset och har varit professor och avdelningschef på Karolinska universitetssjukhuset sedan 2006.

1982 MD, Lunds Universitet, 1983 DM Sci (fil.dr.), Obstetrik och Gynekologi, Lunds Universitet. Postdoctoral arbete 1984-1985 vid Obstetrik- och Gynekologiavdelningen vid Women’s Hospital University of Southern California. Professor Fostermedicin Karolinska Institutet, Chef Obstetrik- och Gynekologi, CLINTEC vid Karolinska Institutet, Vetenskaplig konsult och rådgivare till Socialstyrelsen, Handledare för 25 doktorander samt har publicerat mer än 230 vetenskapliga rapporter

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i MedSciNet AB samt M3dtec Innovations AB

Jessica Östberg
Jessica Östberg
Styrelsesekreterare

Doktor i juridik med ca 18 års yrkeserfarenhet från advokatbranschen med inriktning mot M&A, immaterialrätt och bolagsrätt. Har en anställning vid Stockholms universitet och driver vid sidan om tjänsten vid Stockholms universitet konsultverksamhet i begränsad omfattning. Har verkat som juridisk rådgivare åt Nanexa sedan bolaget grundades.

VD

David Westberg
David Westberg

Född 1960. Verkställande direktör i Nanexa sedan april 2015. Westberg är Civilingenjör med mångårig erfarenhet av läkemedelsindustrin, bl a från Pharmacia, Pharmacia-UpJohn samt Orexo. Westberg har bl a arbetat som global projektledare för utvecklingsprojekt och chef för produktutvecklingsavdelning (Farmaceutisk och analytisk utveckling) på Pharmacia.

Westberg har även ansvarat och som huvudprojektledare drivit två av Orexos läkemedelsprojekt (Edluar och Zubsolv) från tidig utvecklingsfas, genom formuleringsutveckling och kliniska studier till registrering för marknadsgodkännande hos FDA i USA.

Utöver detta har David Westberg som konsult arbetat med affärsutvecklingsuppdrag inom läkemedelsindustrin.

Inga övriga uppdrag.