PRESSMEDDELANDEN

2 juni, 2020

Kommuniké från årsstämma i Nanexa

Den 2 juni 2020 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ).

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Läs mer

27 maj, 2020

Nanexa har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Nanexa AB (publ) ("Nanexa" eller "Bolaget") har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är fredagen den 29 maj 2020.

Läs mer

SENASTE RAPPORTER

AKTUELLT

Börsnotering Nasdaq First North


NYHETSBREV

Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.

Träffa Nanexa

  • Inga planerade träffar