Mårten Rooth

LEDAMOT INVALD 2018

Mårten Rooth är en av grundarna till Nanexa och har jobbat inom företaget i över tio år, allt sedan starten 2008 då han byggde upp Nanexas första labb. Idag är han verksam inom företaget som forskare, han är också meduppfinnare till PharmaShell® Nanexas durg delivery plattform.

Mårten disputerade 2008 vid Uppsala universitet, han bedrev sin forskning på institutionen för materialkemi. Forskningen inriktade sig på området atomic layer deposition (ALD) den teknik vilken idag ligger som grund till PharmaShell®.