Ägarstruktur

De 10 största aktieägarna per 22 april 2020

Antal aktier Andel
Försäkringsbolaget Avanza Pension AB 1 596 442 7,5%
Nordnet pensionsförsäkring AB 1 548 625 7,3%
Jan Ivar Nordqvist 1 226 901 5,8%
M2 Capital Management AB 1 061 516 5,0%
Jan Christer Petersen 1 042 071 4,9%
CJ Hall Invest 560 000 2,6%
Mårten Rooth 421 750 2,0%
Anders Johansson 410 250 1,9%
Manligheten AB 341 130 1,6%
David Olsson 328 000 1,5%
Summa 10 största aktieägare 8 536 685 40,2%
Övriga aktieägare 12 687 169 59,8%
Totalt 21 223 854 100,0%