Board Member

Mårten Rooth

LEDAMOT INVALD 2018

Mårten Rooth är en av grundarna till Nanexa och har jobbat inom företaget i över tio år, allt sedan starten 2008 då han byggde upp Nanexas första labb. Idag är han verksam inom företaget som forskare, han är också meduppfinnare till PharmaShell® Nanexas durg delivery plattform.

Mårten disputerade 2008 vid Uppsala universitet, han bedrev sin forskning på institutionen för materialkemi. Forskningen inriktade sig på området atomic layer deposition (ALD) den teknik vilken idag ligger som grund till PharmaShell®.

Bengt Gustavsson

LEDAMOT INVALD 2017

Född 1962. Bengt Gustavsson har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin i Sverige och Norden, och har bland annat varit Nordisk Medicinsk Chef på Novartis Oncology (2002-2005, 2007-2011), Nordisk Klinisk Forskningsdirektör på Sanofi-Aventis (2005-2007) och Nordisk Medicinsk Chef på Celgene (2012-2017). Sedan hösten 2017 är Bengt Head of Medical Relations på Oncopeptides AB. Bengt Gustavsson är före detta reservofficer i Flygvapnet, apotekare (1987) och doktor i medicinsk vetenskap (patologi) från Uppsala Universitet (1994). Han har också en EUCOR/ECPM-examen i farmaceutisk medicin från EUCOR-universiteten i Basel, Freiburg och Strasbourg (1999).