CEO

David Westberg

Född 1960. Verkställande direktör i Nanexa sedan april 2015. Westberg är Civilingenjör med mångårig erfarenhet av läkemedelsindustrin, bl a från Pharmacia, Pharmacia-UpJohn samt Orexo. Westberg har bl a arbetat som global projektledare för utvecklingsprojekt och chef för produktutvecklingsavdelning (Farmaceutisk och analytisk utveckling) på Pharmacia.

Westberg har även ansvarat och som huvudprojektledare drivit två av Orexos läkemedelsprojekt (Edluar och Zubsolv) från tidig utvecklingsfas, genom formuleringsutveckling och kliniska studier till registrering för marknadsgodkännande hos FDA i USA.

Utöver detta har David Westberg som konsult arbetat med affärsutvecklingsuppdrag inom läkemedelsindustrin.

Inga övriga uppdrag.