Chairman of the Board

Hans Arwidsson

Styrelseordförande invald 2017, styrelseledamot sedan 2016

Hans Arwidsson har bred erfarenhet från läkemedelsindustrin genom ledande positioner inom forskning, marknadsföring samt produktion på AstraZeneca under åren 1984-2001. Han är VD för Eurocine Vaccines AB (publ.), har också varit VD för LipoCore Holding (2001-2003) och Biosergen AS (2004-2007) och sitter för närvarande i styrelsen i XSpray Pharma AB (publ.). Hans Arwidsson är apotekare (1984) och doktor i farmaceutisk vetenskap (1991) från Uppsala Universitet och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm (1996).