Styrelseordförande

Hans Arwidsson

Styrelseordförande invald 2017, styrelseledamot sedan 2016

Hans Arwidsson har bred erfarenhet från läkemedelsindustrin genom ledande positioner inom forskning, marknadsföring samt produktion på AstraZeneca under åren 1984-2001. Han är VD för Eurocine Vaccines AB (publ.), har också varit VD för LipoCore Holding (2001-2003) och Biosergen AS (2004-2007) och sitter för närvarande i styrelsen i XSpray Pharma AB (publ.). Hans Arwidsson är apotekare (1984) och doktor i farmaceutisk vetenskap (1991) från Uppsala Universitet och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm (1996).