Finansiella rapporter

2019-08-22 – Delårsrapport Q2 2019

2019-05-20 – Årsredovisning för 2018

2019-05-15 – Delårsrapport Q1 2019

2019-02-20 – Bokslutskommuniké 2018

2018-11-12 – Delårsrapport Q3 2018

2018-08-22 – Delårsrapport Q2 2018

2018-05-22 – Beslutsförslag årsstämma 2018

2018-05-15 – Delårsrapport Q1 2018

2018-04-23 – Årsredovisning för 2017

2018-02-20 – Bokslutskommuniké 2017

2017-11-10 – Delårsrapport Q3 2017

2017-08-24 – Delårsrapport Q2 2017

2017-05-17 – Delårsrapport Q1 2017

2017-04-11 – Årsredovisning för 2016

2017-02-15 – Bokslutskommuniké 2016

2016-11-16 – Delårsrapport Q3 2016 (januari-september)

2016-08-17 – Delårsrapport Q2 2016 (januari-juni)

2016-05-17 – Delårsrapport Q1 2016 (januari-mars)

2016-04-15 – Årsredovisning för 2015

2016-03-23 – Fullmaktsformulär

2016-02-15 – Bokslutskommuniké 2015

2015-11-16 – Delårsrapport Q3 2015 (jan-september)

2015-08-17 – Delårsrapport Q2 2015 (jan-juni)