Jan Sandström

LEDAMOT SEDAN 2017, TIDIGARE STYRELSEORDFÖRANDE FRÅN 2015.

Jan Sandström är apotekare med mångårig erfarenhet av läkemedelsbranschen, framförallt från flertalet positioner inom Astra/AstraZeneca bl a VP Business Development & Licensing i ett av forskningsbolagen. Han har arbetat främst inom försäljning/marknadsföring, projektledning och affärsutveckling med internationell inriktning och har förhandlat ett stort antal avtal med globala och japanska företag åt både Astra/AstraZeneca och Biolipox/Orexo. Jan har även under tolv år varit styrelseledamot i Sveriges Aktiesparares RiksFörbund.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Accelerator Nordic AB, GrippingHeart AB, Eurocrine Vaccines AB och TikoMed AB samt VD och Styrelseordf. i Jan N. Sandstrom Consulting AB.
Tidigare avslutade uppdrag: Styrelseledamot i Sveriges Aktiesparares RiksFörbund (SARF), SARF service AB (ägare av AktieInvest AB), NovaSAID AB, PledPharma AB, KaroBio AB, Betagenon AB, Independent Pharmaceutica AB samt SveNi Trading AB och SveNi Fritid AB.