Kalender

Tidpunkter för ekonomisk information

Nanexa lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

 

Årsredovisning för 2018 – 20 maj 2019

Delårsrapport Kvartal 1, 2019 – 15 maj 2019

Årsstämma – 11 juni 2019

Delårsrapport Kvartal 2, 2019 – 22 augusti 2019

Delårsrapport Kvartal 3, 2019 – 12 november 2019

Bokslutskommuniké för 2019 – 20 februari 2020