Kvalitetspolicy

Nanexa utvecklar innovativa drug delivery-system baserade på företagets kärnkompetens inom oorganisk ytmodifiering med syfte att skapa effektiva lösningar på viktiga medicinska problemställningar. Nanexa strävar efter att ha kvalitet i varje del av utvecklingen och att alla anställda ska känna ett gemensamt ansvar för att företaget ska nå sina och samarbetspartners mål. Vi bygger in kvalitet från start i våra processer genom att kontinuerligt följa upp våra resultat och att arbeta med ständiga förbättringar. Vår målbild är att Nanexa ska vara med och förbättra dagens läkemedelsbehandling inom flera olika indikationsområden.