Magnus Westgren

LEDAMOT INVALD 2015

Magnus har sedan 1990 varit obstetrikchef på Karolinska Universitetssjukhuset och har varit professor och avdelningschef på Karolinska universitetssjukhuset sedan 2006.
1982 MD, Lunds Universitet, 1983 DM Sci (fil.dr.), Obstetrik och Gynekologi, Lunds Universitet. Postdoctoral arbete 1984-1985 vid Obstetrik- och Gynekologiavdelningen vid Women’s Hospital University of Southern California. Professor Fostermedicin Karolinska Institutet, Chef Obstetrik- och Gynekologi, CLINTEC vid Karolinska Institutet, Vetenskaplig konsult och rådgivare till Socialstyrelsen, Handledare för 25 doktorander samt har publicerat mer än 230 vetenskapliga rapporter
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i MedSciNet AB samt M3dtec Innovations AB