Pressmeddelanden

13 maj, 2020

Nanexa erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör tilläggsdokument

Pressmeddelande
Uppsala 2020-05-13

Nanexa erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör tilläggsdokument

Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

9 maj, 2020

Kallelse till årsstämma i Nanexa AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANEXA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanexa AB (publ), 556833-0285 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 juni 2020, klockan 17.00 på Uppsala Business Park,

22 april, 2020

Göran Ando föreslagen som ny styrelseordförande i Nanexa AB (publ) 

Pressmeddelande

Uppsala 2020-04-22

Göran Ando föreslagen som ny styrelseordförande i Nanexa AB (publ) 

En grupp aktieägare i Nanexa AB, som tillsammans representerar minst 11 procent av aktierna och rösterna i bolaget,

23 mars, 2020

Sista dag för handel med BTU och upptagande till handel av teckningsoptioner av serie TO2 i Nanexa AB

Pressmeddelande

Uppsala 2020-03-23  

Sista dag för handel med BTU och upptagande till handel av teckningsoptioner av serie TO2 i Nanexa AB

Företrädesemissionen i Nanexa AB har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med vanliga aktier och teckningsoptioner av serie TO2.

27 februari, 2020

Nanexas företrädesemission fulltecknad

Pressmeddelande

Uppsala 2020-02-27

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE,

Page 1 of 11