Pressmeddelanden

10 februari, 2020

Nanexa offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Pressmeddelande

Uppsala 2020-02-10

Nanexa offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA,

31 januari, 2020

Styrelsen för Nanexa beslutar om företrädesemission av units och senarelägger publicering av bokslutskommuniké

Pressmeddelande

Uppsala 2020-01-31

Styrelsen för Nanexa beslutar om företrädesemission av units och senarelägger publicering av bokslutskommuniké

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING,

30 januari, 2020

Nanexa utökar samarbetet med svenskt biotechbolag

Pressmeddelande Uppsala 2020-01-30

Nanexa utökar samarbetet med svenskt biotechbolag

I slutet av 2018 tecknade Nanexa ett “Material Transfer Agreement” med ett svensktbiotechbolag för utvärdering av PharmaShell® teknologin med deras specifika läkemedelssubstans.

24 januari, 2020

Nanexa tecknar ett “Technology Evaluation Agreement” med ett globalt utrustningsföretag för teknikutvärdering och uppskalning av PharmaShell®-processen.

Pressmeddelande

Uppsala 2020-01-24

Nanexa tecknar ett “Technology Evaluation Agreement” med ett globalt utrustningsföretag för teknikutvärdering och uppskalning av PharmaShell®-processen.

 

Nanexa har ingått ett samarbete med ett globalt utrustningsföretag för uppskalning och teknikutvärdering av PharmaShell® och för att utvärdera förutsättningarna för ett mer omfattande samarbete.

19 november, 2019

Amerikanska patentverket har godkänt Nanexas utökade patentansökan avseende drug delivery-plattformen PharmaShell®.

Uppsala 2019-11-19

Amerikanska patentverket har godkänt Nanexas utökade patentansökan avseende drug delivery-plattformen PharmaShell®.

Amerikanska patentverket har idag godkänt ytterligare en patentansökan för Nanexa. Det idag godkända patentet har ett bredare skydd än patentet som godkändes tidigare i år och omfattar användning av PharmaShell®-produkter för flertalet administrationssätt,

Page 2 of 11