Pressreleases

9 May, 2020

Kallelse till årsstämma i Nanexa AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANEXA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanexa AB (publ), 556833-0285 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 juni 2020, klockan 17.00 på Uppsala Business Park,

22 April, 2020

Göran Ando föreslagen som ny styrelseordförande i Nanexa AB (publ) 

Press release

Uppsala April 22, 2020

Göran Ando proposed as new Chairman of the Board of Nanexa AB (publ)

A group of shareholders in Nanexa AB,

23 March, 2020

Sista dag för handel med BTU och upptagande till handel av teckningsoptioner av serie TO2 i Nanexa AB

Pressmeddelande

Uppsala 2020-03-23  

Sista dag för handel med BTU och upptagande till handel av teckningsoptioner av serie TO2 i Nanexa AB

Företrädesemissionen i Nanexa AB har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med vanliga aktier och teckningsoptioner av serie TO2.

27 February, 2020

Nanexas företrädesemission fulltecknad

Pressmeddelande

Uppsala 2020-02-27

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE,

10 February, 2020

Nanexa offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Pressmeddelande

Uppsala 2020-02-10

Nanexa offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA,

Page 1 of 7