Styrelse och VD

David Westberg

VD

Verkställande direktör i Nanexa sedan april 2015. Westberg är Civilingenjör med mångårig erfarenhet av läkemedelsindustrin, bl a från Pharmacia, Pharmacia-UpJohn samt Orexo. Westberg har bl a arbetat som global projektledare för utvecklingsprojekt och chef för produktutvecklingsavdelning (Farmaceutisk och analytisk utveckling) på Pharmacia.

Westberg har även ansvarat och som huvudprojektledare drivit två av Orexos läkemedelsprojekt (Edluar och Zubsolv) från tidig utvecklingsfas, genom formuleringsutveckling och kliniska studier till registrering för marknadsgodkännande hos FDA i USA.

Utöver detta har David Westberg som konsult arbetat med affärsutvecklingsuppdrag inom läkemedelsindustrin.

Inga övriga uppdrag.

Hans Arwidsson

Styrelseordförande

Styrelseordförande invald 2017, styrelseledamot sedan 2016

Hans Arwidsson har bred erfarenhet från läkemedelsindustrin genom ledande positioner inom forskning, marknadsföring samt produktion på AstraZeneca under åren 1984-2001. Han är VD för Eurocine Vaccines AB (publ.), har också varit VD för LipoCore Holding (2001-2003) och Biosergen AS (2004-2007) och sitter för närvarande i styrelsen i XSpray Pharma AB (publ.). Hans Arwidsson är apotekare (1984) och doktor i farmaceutisk vetenskap (1991) från Uppsala Universitet och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm (1996).

Bengt Gustavsson

Styrelseledamot

Ledamot invald 2017

Bengt Gustavsson har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin i Sverige och Norden, och har bland annat varit Nordisk Medicinsk Chef på Novartis Oncology (2002-2005, 2007-2011), Nordisk Klinisk Forskningsdirektör på Sanofi-Aventis (2005-2007) och Nordisk Medicinsk Chef på Celgene (2012-2017). Sedan hösten 2017 är Bengt Head of Medical Relations på Oncopeptides AB. Bengt Gustavsson är före detta reservofficer i Flygvapnet, apotekare (1987) och doktor i medicinsk vetenskap (patologi) från Uppsala Universitet (1994). Han har också en EUCOR/ECPM-examen i farmaceutisk medicin från EUCOR-universiteten i Basel, Freiburg och Strasbourg (1999).

Magnus Westgren

Styrelseledamot

Ledamot invald 2015

Magnus har sedan 1990 varit obstetrikchef på Karolinska Universitetssjukhuset och har varit professor och avdelningschef på Karolinska universitetssjukhuset sedan 2006.

1982 MD, Lunds Universitet, 1983 DM Sci (fil.dr.), Obstetrik och Gynekologi, Lunds Universitet. Postdoctoral arbete 1984-1985 vid Obstetrik- och Gynekologiavdelningen vid Women’s Hospital University of Southern California. Professor Fostermedicin Karolinska Institutet, Chef Obstetrik- och Gynekologi, CLINTEC vid Karolinska Institutet, Vetenskaplig konsult och rådgivare till Socialstyrelsen, Handledare för 25 doktorander samt har publicerat mer än 230 vetenskapliga rapporter

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i MedSciNet AB samt M3dtec Innovations AB

Urban Paulsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Urban Paulsson är jurist från Lunds universitet med examen 1988. Han har arbetat mer än 25 år inom läkemedelsindustrin med olika legala frågor och i olika roller bl.a. som General Counsel och Vice Pesident Corporate Development på Camurus AB och General Counsel på Vitrolife AB. Tidigare har han arbetat som jurist och partner på advokatfirmorna Bird&Bird och Nordia.

Under de senaste åren har Urban grundat fyra bioteknikföretag – Cinclus Pharma, Gesynta Pharma, Cormorant Pharmaceuticals och Buzzard Pharmaceuticals. Cormorant avyttrades framgångsrikt till BMS 2016.

Urban är också aktiv som investerare inom life science.

Otto Skolling

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Otto Skolling är civilingenjör från KTH. Han har arbetat mer än 25 år inom läkemedelsindustrin inom främst affärsutveckling och finansiering men även produktutveckling. Otto har bl.a. arbetat på Pharmacia-UpJohn (Project director), Novozymes (Director Product Pipeline, Business Development & Director M&S Biopharmaceutical ingredients), Karolinska Development (Vice President Business Development/Portfolio Management). Otto har också en bred erfarenhet från styrelsearbete från start-up företag inom läkemedelsbranschen.

Anders Johansson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Anders Johansson har en doktorsexamen i materialkemi från Uppsala universitet och är medgrundare till Nanexa. Han har tidigare erfarenhet av arbete som patentkonsult på patentbyrån Bjerkéns KB. Anders ersätter Mårten Rooth, en annan av Nanexas grundare, då det finns en överenskommelse om att de växelvis ska vara del av styrelsen.