Styrelse

Hans Arwidsson

Styrelseordförande sedan 2017, styrelseledamot sedan 2016.
Född: Den 22 maj 1958
Utbildning: Apotekarexamen och doktor i farmaceutisk vetenskap vid Uppsala universitet samt Executive master of business administration vid Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet:

Hans Arwidsson har bred erfarenhet från läkemedelsindustrin genom ledande positioner inom forskning, marknadsföring samt produktion på AstraZeneca under åren 1984-2001. Har varit VD för LipoCore Holding (2001-2003) och Biosergen AS (2004-2007).

Övriga uppdrag:

VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines AB, styrelseledamot i Healthy Bizniz Europe AB, XSpray Pharma AB och Eurocine Securities AB.

Innehav i Nanexa:
Hans Arwidsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Bengt Gustavsson

Styrelseledamot sedan 2017
Född: Den 8 september 1962
Utbildning: Apotekarexamen och doktor i medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet. EUCOR/ ECPM-examen i farmaceutisk medicin från EUCOR-universiteten i Basel, Freiburg och Strasbourg.
Erfarenhet:

Bengt Gustavsson har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin i Sverige och Norden, och har bland annat varit Nordisk Medicinsk Chef på Novartis Oncology (2002-2005, 2007-2011), Nordisk Klinisk Forskningsdirektör på Sanofi-Aventis (2005-2007) och Nordisk Medicinsk Chef på Celgene (2012-2017). Bengt Gustavsson är före detta reservofficer i Flygvapnet.

Övriga uppdrag:

Ägare och VD för Sangus Jazz AB, Head of Global Medical Affairs för Oncopeptides AB.

Innehav i Nanexa:
Bengt Gustavsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Anders Johansson

Styrelseledamot sedan 2019
Född: Den 23 juli 1976
Utbildning: Magisterexamen och doktorsexamen i materialkemi vid Uppsala universitet
Erfarenhet:

Anders Johansson är medgrundare till Nanexa. Han har tidigare erfarenhet av arbete som patentkonsult på patentbyrån Bjerkéns KB.

Övriga uppdrag:

Anställd av Nanexa som forskare och patentchef sedan 2009, delägare, grundare och styrelseledamot i Bara riktig mat och kemi förlag AB.

Innehav i Nanexa:
Anders Johansson är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte oberoende i förhållande till bolaget respektive dess ledning.

Urban Paulsson

Styrelseledamot sedan 2019
Född: Den 9 juli 1963
Utbildning: Juristexamen vid Lunds universitet
Erfarenhet:

Urban Paulsson har arbetat mer än 25 år inom läkemedelsindustrin med olika legala frågor och i olika roller bl.a. som General Counsel och Vice Pesident Corporate Development på Camurus AB och General Counsel på Vitrolife AB. Tidigare har han arbetat som jurist och partner på advokatfirmorna Bird&Bird och Nordia.

Under de senaste åren har Urban grundat fyra bioteknikföretag – Cinclus Pharma, Gesynta Pharma, Cormorant Pharmaceuticals och Buzzard Pharmaceuticals. Cormorant avyttrades framgångsrikt till BMS 2016.

Urban är också aktiv som investerare inom life science.

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i Evident Life AB, Gesynta Pharma AB, Buzzard Pharmaceuticals AB, Molecules of Man AB, Cavis Technologies AB, Brf Bellman AB, Cordivest AB samt styrelseledamot i Nylof Holding AB, Urban Paulsson AB och Collective Minds Radiology AB.

Innehav i Nanexa:
Urban Paulsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Otto Skolling

Styrelseledamot sedan 2019
Född: Den 7 juni 1961
Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.
Erfarenhet:

Otto Skolling har arbetat mer än 25 år inom läkemedelsindustrin inom främst affärsutveckling och finansiering men även produktutveckling. Otto har bl.a. arbetat på Pharmacia-UpJohn (Project director), Novozymes (Director Product Pipeline, Business Development & Director M&S Biopharmaceutical ingredients), Karolinska Development (Vice President Business Development/Portfolio Management). Otto har också en bred erfarenhet från styrelsearbete från start-up företag inom läkemedelsbranschen.

Övriga uppdrag:

Ansvarig för Business Development på Nanexa sedan 2015, styrelseledamot och Chief Business Officer i Asarina Pharma AB, styrelseledamot i Athera Biotechnologies AB och Bactaviva, VD och styrelseledamot i Isles of Wines AB samt VD och styrelseordförande i Pharmor AB.

Innehav i Nanexa:
Otto Skolling är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte oberoende i förhållande till bolaget respektive dess ledning.

Magnus Westgren

Styrelseledamot sedan 2015
Född: Den 15 juli 1950
Utbildning: Medicine kandidat och medicine doktor vid Lunds universitet. Docent vid Karolinska Institutet.
Erfarenhet:

Magnus Westgren har sedan 1990 varit obstetrikchef på Karolinska Universitetssjukhuset och har varit professor och avdelningschef på Karolinska universitetssjukhuset sedan 2006. Postdoctoral arbete 1984-1985 vid Obstetrik- och Gynekologiavdelningen vid Women’s Hospital University of Southern California. Magnus har även varit vetenskaplig konsult och rådgivare till Socialstyrelsen, handledare för 25 doktorander samt har publicerat mer än 230 vetenskapliga rapporter.

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i MedSciNet AB, styrelseledamot i Genit Innovations AB, BoostPharma ApS och Westknow AB samt senior professor vid Karolinska Institutet.

Innehav i Nanexa:
Magnus Westgren är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.