Team

Anställda

 

David Westberg, VD

VD på Nanexa sedan 2015.

Civilingenjörsexamen inom polymerkemi från Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige.

David har mer än 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin från bl a som utvecklingschef och global projektledare på Pharmacia och Pharmacia UpJohn. Han har också varit huvudprojektledare på Orexo för två läkemedelsprojekt som togs från idé till produkt och lansering i USA. David har jobbat som konsult inom läkemedelsindustrin med affärsutveckling.

 

Mårten Rooth, Senior forskare

Forsknings- och laboratorieansvarig på Nanexa sedan 2008.

Doktorsexamen i materialkemi från Uppsala universitet.

Mårten är medgrundare till Nanexa och sedan 2007 anställd i bolaget. Han har mångårig erfarenhet av Atomic Layer Deposition (ALD), med ett flertal publicerade vetenskapliga artiklar på området.

 

Anders Johansson, Senior forskare

Utvecklings- och patentansvarig på Nanexa sedan 2009.

Doktorsexamen i materialkemi från Uppsala universitet.

Anders är medgrundare till Nanexa. Han har tidigare erfarenhet av arbete som patentkonsult på patentbyrån Bjerkéns KB. Anders är ansvarig för utvecklingsarbetet med Nanexas patentportfölj i fokus.

 

Joel Hellrup, Formulerare

Formuleringsansvarig på Nanexa sedan 2016.

Doktorsexamen inom Farmaceutisk vetenskap från Uppsala universitet.

Joel har erfarenhet av läkemedelsformulering och ett flertal publicerade vetenskapliga artiklar på området. Under sin tid vid Uppsala universitet samarbetade Joel och hans handledare Denny Mahlin med Nanexa för att undersöka egenskaperna hos PharmaShell®.

 

Emma Mårtensson, Analytiker

Ansvarig för läkemedelsanalys på Nanexa sedan 2017.

Apotekarexamen från Uppsala universitet.

Emma har sedan examen arbetat som analytisk kemist inom läkemedelsbranschen, bl a på QuintilesIMS, Läkemedelsverket och Oasmia AB.

 

 

Vetenskapliga och affärsrelaterade rådgivare och konsulter

 

Otto Skolling

Konsult inom affärsutveckling och partnering för Nanexa.

Otto är utbildad kemiingenjör och har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin.

 

Sven Undeland

Konsult inom marknadsanalys och affärsutveckling för Nanexa

Svens expertis innefattar mer än 20 års erfarenhet av marknadsanalyser, affärsutveckling och projektledning inom läkemedelsindustrin.

 

Nanexa har även ett nätverk av konsulter inom bl a preklinik, medicinsk expertis och regulatoriska frågeställningar.